related article
  • 秋風蕭瑟落葉飄, 夕陽沒山寒鴉噪。 赤紅褪盡黃花豔, 剝極必復天理昭。
  • 花開花落花又落, 月盈月缺月再缺。 今日之事明日做, 日復一日永蹉跎。
  • 身居鬧市不染侵, 心清意正功煉身。 胸懷坦蕩溶法道, 一思一念鑄金魂。
  • 一方口罩一方舟 一點五米萬般愁 末日洪水載浮沉 無語問天任漂流
  • 高樓獨倚望天涯, 往事如煙細細查。 窗牖反光樓影樹, 碧枝疑綻國槐花。
  • 花浮月影起薄煙 桂影婆娑香浸遠 千載多少功名事 萬古一夜一嬋娟
  • 心如日月皎然光 昂首天地情意長 凝眸澄淨亦深邃 掩映翠微自芬芳
  • 抽刀斷水水更流, 水能載舟亦覆舟。 以柔克剛譽千古, 滌垢盪污好身手。
  • 風清雲初定, 古道蓋松蔭。 源上磨石澈, 游魚戲密尋。
  • 深林萬綠一樹紅 跳躍羊兒舞春風 洗淬豆衣芳心焙 人生濃淡此杯中
評論