related article
  • 不覺寒秋肅, 未臨蕭瑟時。 山山餘落日, 樹樹剩空枝。
  • 問秋秋不語,臨葉葉分聲。 寒色羈人達,晚風殘月清。
  • 風雨作衣裳,幾回塵路長。 休將前世問,但把此生揚。
  • 一夜寒霜凍, 國槐傷透心。 金陽猶力撫, 翠葉卻難禁。
  • 空氣沉凝滯, 長河凍不流。 天寒礁石出, 水淺薄冰浮。
  • 正邪掀大戰, 大選欲何之? 演繹推天象, 紛爭至此時。
  • 未時生宇難,大法度人來。 再造乾坤正,灼燒魔鬼哀。
  • 獨聽三更雪,高吟千樹枝。 茫茫清意味,落落逸懷姿。
  • 欲扣空靈問自心 時階轉高蓮踩新 早露含笑閒風掃 晚星少隱夢逐真
  • 千年驛站話土門, 連接三省冀晉秦。 麥糖畫就龍鳳舞, 燒麥甑糕香留唇。
評論