related article
  • 天地橫冰膽,往來懷玉琴。 高情與山嶽,浩氣付歌吟。
  • 高處不勝寒,與誰風景看。 淵明歌把酒,子建舞乘鸞。
  • 投世值凶年,青春一夢懸。 星移呵困苦,事往嘆徂遷。
  • 驅散冬愁結,風和已見春。 槐枝懷綠意,淑氣轉清新。
  • 拔地向天生,雄姿誰與爭。 風吹揚畫作,雨打出琴聲。
  • 冰骨窮千尺,素顏神不常。 虛心懷地闊,實節赴天長。
  • 生機真相裡, 萬物法中生。 浩蕩春風度, 嚴寒凜氣平。
  • 長天著雲白,綠海盪林巒。 水繞山千曲,山橫水一干。
  • 悄然天象變, 萬物感春風。 柳髮絲吹軟, 杏枝膚潤紅。
  • 獨占春風好,美人舒畫長。 浣紗色傾國,出塞夢思鄉。
評論