related article
  • 新蟬出泥土, 高樹亮青春。 不惜數周命, 要留千世魂。
  • 氣象依天變, 生靈有感知, 雨前飛鳥竄, 晴後亂蟬嘶。
  • 疾雨昭昭四更天, 電閃悶雷風捲簾。 傾盆如注銀河灌, 驅裒殘暑浸水淹。
  • 陰陽變化山明暗, 魚蟹翻騰水濁清。 麻果花旁生麻果, 秋英莖上挺秋英。
  • 疫情慘烈世蕭條 親近邪黨劫難逃 願君快快明真相 大法救世在今朝
  • 一場秋雨過, 一霎晚風涼。 蟋蟀輕輕唱, 秋花淡淡香。
  • 助師正法美利堅,望斷重洋並蒂蓮。 妒蛙赤龍興惡浪,有家難歸廿餘年。 卿我原本陌路人,幸遇大法一線牽。
  • 七夕演情展忠貞 而今情人漫紅塵 忠貞拋去九霄外 為錢為私慾海沉
  • 翠蓋流珠相依開 婷婷玉立展風彩 聖潔高雅多尊貴 金心蓬滿慈悲懷
  • 左靠幽林右傍河,晨曦惚恍照煙波。 錦麟悠悠心自在,秋葉飄飄影婆娑。
評論