related article
  • 左靠幽林右傍河,晨曦惚恍照煙波。 錦麟悠悠心自在,秋葉飄飄影婆娑。
  • 一輪新月冉西邊, 夜幕低垂佇窗前。 星眸暗淡風初靜, 平舍燈光且喧然。
  • 初秋萬木未經霜, 依舊蔥蘢茂葉昂。 確有槭林攢「火炬」, 依稀底葉展「紅章」。
  • 無知狂傲無神論, 俱是謊言迷世魂。 雖已太空登皓月, 依然視野在紅塵。
  • 漫卷愁雲提暴雨, 怒搖秋日起颱風。 緊鑼密鼓三軍動, 吶喊橫刀萬馬衝。
  • 強姦民意凶,說注能量正。 黨民拒離分,人民絕不應。
  • 邪黨垂死黨魁嚎 索縛紅魔頸套牢 只待雷霆天懲到 百年赤禍煉火燒
  • 陣雨過後見初晴, 隱隱雷聲響際雲。 些許微風送涼爽, 天雨一洗萬色新。
  • 酷刑難遏正念升, 照講真相解迷魂。 曠古未聞修煉者, 身受迫害還救人。
  • 世間污濁能修煉, 迫害難撓法裡溶。 真法面前真性顯, 惡人背後惡魔凶。
評論