related article
  • 盛夏殤兮至立秋,殘陽一抹別紅樓。 瘟行有眼將回馬,我為君憂君不愁。
  • 萬年靈石育猴王,億載奇岩預黨亡。 只道佛經須遠取,誰知天意此中藏。
  • 無際蒼穹無量辰,層層正法轉金輪。 或升或降邪靈炸,多少迷生化作塵。
  • 單窗兩鬢夜生霜,八月忽涼想老娘。 母國行瘟愁不盡,零孤冷月照遙鄉。
  • 海棠何故葉緋紅, 羞得鮮花匿暗中。 畫匠驕陽常染色, 詩工靈感與神通!
  • 颱風東北掃前無, 白露洪災史上殊。 慘烈正邪交戰處, 驚天真相喚人蘇!
  • 恐怖忽臨城欲傾,黑雲壓頂露猙獰。 飆風撕碎遮天幕,誰料連陰卻放晴。
  • 風聲泣泣雨霏霏, 漫漫征程雁雁飛。漢瓦涼涼長湧淚, 鄉親久久盼人歸!
  • 清貧有命命由天,無謂貪心最可憐。 人死毫釐帶不走,此生處處但隨緣。
  • 連宵風雨扣秋門, 雁叫詩魂赴故村。 小巷吹煙飄絕句, 天街漫步好溫存!
評論