related article
  • 中共邪黨末日狂奔 深淵已近諸位留神 退出邪黨新生有份 執意隨惡形神全焚
  • 萬古長路迢迢 輾轉風雨瀟瀟 青史大戲演繹 助師正法今朝
  • 寒霜覆葉鎖千枝 枯草殘蒿雨中濕 眼裡暮秋蕭瑟景 褪去繁華多少痴
  • 明月獨照古今愁 多少興衰此宮樓 世事滄桑青史去 法正人間再神州
  • 夕陽灑落一江輝 碧水東流不復回 變異舊敗淘盡後 新天新地送神歸
  • 寒雨瀟瀟落暮秋 楓葉不解浪子愁 獨自憑欄望穹遠 蒼宇多少故人眸
  • 夜雨聲聲敲小窗 西風吹雨送秋殤 惟願眾生明真相 不負來世此時光
  • 洪大天體亦微塵 微觀微界對洪身 洪微遍布洪微處 無量大穹無量神
  • 一曲笛音夕陽中 悠悠揚揚上碧空 千載思緒隨笛去 萬古真願古今同
  • 萬家燈火映雪飄 一襲白衣山川嬌 歲月無聲匆逝去 梅迎雪舞立枝梢
評論