related article
  • 夕陽灑落一江輝 碧水東流不復回 變異舊敗淘盡後 新天新地送神歸
  • 寒雨瀟瀟落暮秋 楓葉不解浪子愁 獨自憑欄望穹遠 蒼宇多少故人眸
  • 夜雨聲聲敲小窗 西風吹雨送秋殤 惟願眾生明真相 不負來世此時光
  • 洪大天體亦微塵 微觀微界對洪身 洪微遍布洪微處 無量大穹無量神
  • 一曲笛音夕陽中 悠悠揚揚上碧空 千載思緒隨笛去 萬古真願古今同
  • 萬家燈火映雪飄 一襲白衣山川嬌 歲月無聲匆逝去 梅迎雪舞立枝梢
  • 碧海椰風聖淘沙 傘樹綠草胡姬花 一年皆夏雨涼爽 把盞臨風一杯茶
  • 工作保障世生活 由此交際遇人多 慈悲善待人與事 矛盾之中去執著
  • 北風獵獵疏枝搖, 玉殿瓊樓下九霄; 茫茫原野罩銀被, 梨花千樹競妖嬈。
  • 風吹雨打逆行舟 覆雪梅花也白頭 磨難挫折時常有 修心去執風雨收
評論