related article
 • 中秋節是我國的傳統佳節。根據史籍的記載,“中秋”一詞最早出現在《周禮》一書中。到魏晉時,有“諭尚書鎮牛淆,中秋夕與左右微服泛江”的記載。直到唐朝初年,中秋節才成爲固定的節日。
 • 中秋節是我國的傳統佳節。根據史籍的記載,「中秋」一詞最早出現在《周禮》一書中。到魏晉時,有“諭尚書鎮牛淆,中秋夕與左右微服泛江”的記載。直到唐朝初年,中秋節才成為固定的節日。
 • 冷雨淒淒又是秋,傷民毒奶起朱樓。
  官商並手謀財樂,襁褓遭殘平添愁。
  惡黨殃民災迭起,賢德喪盡禍難休。
  國人快醒離紅獸,生死關頭莫夷猶。
 • 瑤殿鑒開玉盤飛 漢宵雲斂金波旋
  人間絕色值此夕 千秋萬姓共流連
  九輪皓魄明十方 圓溶法光福祉傳
  古今同照遙誓耿 遍洗寰瀛歸夢團
 • 清風明月幾多愁?

  忍見凡塵欲壑憂。

  天譴凶災頻現世,

  一杯清酒淚長流。

 • 此去故園山萬重,

  時近佳節歸意濃。

  楚水鄉思流不盡,

  何年何月再相逢?

 • 煙生雪濺玉飛簾, 一境幽藏世外恬。 靈域翠分三島秀, 俏猴碧搶一桃甜。
 • 春立立春萬物新 雨水水雨雨紛紛 驚蟄蟄驚春雷震 春分分春蝶花親
 • 疫卷世蕭條 風雨飄搖 為禍人間有紅妖 幾人能醒明真相 蒼宇聚焦
 • 十五期迎月已圓, 家家戶戶彩燈懸。 湯圓已備甜甜餡, 謎語深藏厚厚箋。
評論