related article
  • 和平抗争十二年, 已获世界嘉评言; 毁家纾难讲真相, 有缘得救感神天!!
  • 一九九九五一三,神留机会给江蟾。 一直等到七二零,时间将近七十天。
  • 苦雨潇潇满园花, 甜风阵阵醉朝霞。 十三春秋弹指过, 亿万佛陀待旨发。
  • 邪党行骗是祖传, 自焚闹剧它导演。 媒体本是守门犬, 全球众生都受骗。
  • 二零一二年七月十四日,芬兰法轮功学员在首都赫尔辛基的海滨公园举办讲真相活动,人们纷纷停下脚步了解真相。民众排队签名支持法轮功学员制止迫害。
  • 七二零,撒旦疯,妖蛙蹦,烂鬼凶。 毒谎雨,枪棍丛,天欲塌,地要崩。 经书焚,佛乐扔。法徒抓,言路封。
  • 血雨腥风七二零 谎言欺世暴力凶 红魔疯狂江鬼恶 打压正信害众生
  • 十三年前狂风起,神州遭劫世界惊。 黑云压城城欲摧,魔降人间毁众生。 大法圣徒遭魔难,酷刑加身入牢笼。
  • 大法洪传神州幸, 正邪大战巨难蒙。 一路风雨旧败絮, 百年红朝叶飘零。
  • 七二零时邪恶狂,谎言铺天世人茫。 法徒血染正法路,丹心片片正气扬。 难中证实大法好,誓把清白还圣王。 忍辱负重不逾志,一身坦荡对虎狼。
评论