related article
  • 缘聚纪元写古今, 斟词酌句撰诗文。 千年修来同师度, 俱是蓬莱会上人!
  • 春打六九头, 春官鞭春牛。 锣鼓迎新春, 爆竹响不休!
  • 苦辣酸甜一年辛, 爆竹声声鸣心音。 门前新桃换旧符, 零点钟响新春临!
  • 娉娉婷婷曳玉白, 金蕊幽幽香盈怀。 比肩寒梅报春早, 引领百花次第开!
  • 恭虔下拜叩师尊, 祝师快乐过新春。 师育梅莲亿万朵, 尊师教诲行红尘。
  • 元月元日气象新, 新春佳节叩师尊。 师育梅莲亿万朵, 吐芳绽蕊净红尘。
  • 大法开传净世尘, 纪元网站气象新。 元月元日庆新岁, 新天新地新乾坤。
  • 水陆交错琥珀浓, 阖家团坐乐融融。 乡土风情说不够, 鞭炮迎来元日明!
  • 提盒携篮至门庭, 鲜衣亮帽喜盈盈。 嘘寒问暖贺新岁, 抱拳作揖忙不停。
  • 丙申猴年至, 赋诗贺新春。 愿君身康泰, 家和福满门!
评论