related article
 • 花绽白如玉, 玲珑枝上开。 虽无倾城貌, 香幽亦遣怀!
 • 丹丘有嘉木,郁郁夏荫盛。 萋萋舞幽谷,上栖凤凰鸣。 德音载佳韵…
 • 胡舞翩若雀,踏曲谐丽音。 百灵饶百舌,多嘴啭心吟。 广沙千百里,曾茂绿树林。
 • 清风明月送香幽, 瓜果梨枣曳枝头。 促织草内吟新赋, 蝉鸣叶底唱金秋!
 • 一领珍珠衫,万段青竹缀。. 消暑汗难沾,筛风砭热气。
 • 风扫林红尽, 蝴蝶舞花黄。 把酒东篱下, 举杯送雁行!
 • 图为清恽寿平《山水册.秋山飞雁》。(公有领域)
  常问此身何处归,四时风雨日相催。 梦萦天地愁千载,血洒山河恨几回。
 • 欣悉沈君病转好,检验已证降指标, 不妨借用佛家语,乃属好人有好报。
 • 痴心只道已动情 西施幻影眼中盈 时过缘尽回头看 不过因缘梦中行
 • 不见雨丝飞,却见街中伞。 润物也无形,地湿方明显。
评论