related article
 • 丹丘有嘉木,郁郁夏荫盛。 萋萋舞幽谷,上栖凤凰鸣。 德音载佳韵…
 • 胡舞翩若雀,踏曲谐丽音。 百灵饶百舌,多嘴啭心吟。 广沙千百里,曾茂绿树林。
 • 清风明月送香幽, 瓜果梨枣曳枝头。 促织草内吟新赋, 蝉鸣叶底唱金秋!
 • 一领珍珠衫,万段青竹缀。. 消暑汗难沾,筛风砭热气。
 • 风扫林红尽, 蝴蝶舞花黄。 把酒东篱下, 举杯送雁行!
 • 图为清恽寿平《山水册.秋山飞雁》。(公有领域)
  常问此身何处归,四时风雨日相催。 梦萦天地愁千载,血洒山河恨几回。
 • 中原血色恶风欺,斜日残江一抹西。 人影往来时黑暗,鬼声遐迩世沉迷。
 • 欣悉沈君病转好,检验已证降指标, 不妨借用佛家语,乃属好人有好报。
 • 皓月悬中秋 感恩涌心头 师尊可安好 寄月思悠悠
 • 冰轮洒清辉, 丹桂送芳菲。 今夕中秋夜, 神州同举杯。
评论