related article
  • 暮落西峰飛晚星 餘杯醉暖臥長亭 一曲江歌故人憶 半輪浮月無限情
  • 大道曠無垠 人神一念心 傲月虛華度 平凡煉真金
  • 月下獨酌醉謫仙 塵隱浪酒詩百篇 御風遊仙凌大道 吟星舞墨步青煙
  • 飛花狂舞亂步顛 銀墨織幻酒吟仙 素玉旋搖風中醉 雲消霽綻化靈煙
  • 靈眸秀顏塵外音 舞喚真言醒迷群 四海雲浪角千換 不移正念龍泉心
  • 百香天火烹 千味聖堂春 鮮湯神慧醒 熱流脈穴奔 群仙煉德藝 法光洗本真
  • 百工巧藝備 四季慈心春 策馬千里駕 馳星日月奔
  • 寒雨連宵夜淚愁 怒風鼓浪玉碎憂 氣撼玄空動九地 雲上飛瀑奔憶流
  • 名利情權迷眾眼 慾潭苦鬥禍大千 千年輾轉危塵步
  • 玉輪出水雲海搖 飛鏡灑金弄元宵 熱碗明珠團圓慶 煙花射宇載夢遙
評論