site logo: www.epochtimes.com

人生感悟:笑看风云

人气: 4
【字号】    
   标签: tags:

【大纪元09月19日讯】古语有云:人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。是啊,人生难免有一些意料外之事,若诸事如意,怎能尝遍这滚滚红尘的个中滋味?望穿天涯亦回首流年,怀洒脱的心态静观蹉跎的岁月。

生命的轨迹,似乎是一场流动的风景,在冥冥之中早已有了定数,如同岁月沧桑的嬗变,遥遥相传,代代生息,春华秋实与冬雪夏雨,都会在喧嚣过后风雨归尘,因此,从容的面对才是最好的选择。

世事万般变幻,若能将自己置身于世外,便过好了人生。

老子曾手指浩浩黄河,对孔丘说:“汝何不学水之大德欤?”

孔丘说:“水有何德?”

老子说:“上善若水:水善利万物而不争,处众人之所恶,此乃谦下之德也;故江海所以能为百谷王者,以其善下之,则能为百谷王。天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,此乃柔德也;故柔之胜刚,弱之胜强坚。因其无有,故能入于无间,由此可知不言之教、无为之益也。”

孔丘闻言,恍然大悟道:“先生此言,使我顿开茅塞也:众人处上,水独处下;众人处易,水独处险;众人处洁,水独处秽。所处尽人之所恶,夫谁与之争乎?此所以为上善也。”

老子点头说:“汝可教也!汝可切记:与世无争,则天下无人能与之争,此乃效法水德也。水几于道:道无所不在,水无所不利,避高趋下,未尝有所逆,善处地也;空处湛静,深不可测。善为渊也;损而不竭,施不求报,善为仁也;圜必旋,方必折,塞必止,决必流,善守信也;洗涤群秽,平准高下,善治物也;以载则浮,以鉴则清,以攻则坚强莫能敌,善用能也;不舍昼夜,盈科后进,善待时也。故圣者随时而行,贤者应事而变;智者无为而治,达者顺天而生。汝此去后,应去骄气于言表,除志欲于容貌。否则,人未至而声已闻,体未至而风已动,张张扬扬,如虎行于大街,谁敢用你?”

孔丘道:“先生之言,出自肺腑而入弟子之心脾,弟子受益匪浅,终生难忘。弟子将遵奉不怠,以谢先生之恩。”说完,告别老子,与南宫敬叔上车,依依不舍地向鲁国驶去。

那么,怀一颗顺其自然的心镜品味人生,被人们趋之若鹜的争名夺利,也就不值一提了。

痛苦,纷扰,挫折,悲伤,泪水,欢笑,喜悦,只是人生的经历罢了,笑看风云,实在是勿需执著。@

评论
2010-09-19 6:35 AM
Copyright© 2000 - 2016   大纪元.