related article
  • 秃笔拙诗贺中秋, 枫红竹翠菊幽幽。 飞燕传书寄思念, 松情柏义天地留!
  • 生在烦杂里,人迷入世渊。 物中疯乱鬼,尘外灿金莲。
  • 中秋举家团圆日,可惜月圆人不圆。 九九蟾蜍掀恶浪,血雨腥风二十年。
  • 把酒东篱菊送幽, 枫摇竹曳贺中秋。 长天鸿号归似箭, 抬眸望雁月当头!
  • 启程在路上, 临风玉树旁。 古今常望月, 万里桂飘香。
  • 遥迢海岭冰轮澈,皓宇禅明共此时。 岁岁仲秋情未了,辰辰月夕世不知。
  • 迷濛秋雨遇中秋, 灯火万家细雨中。 忽闻疆北瑞雪起, 来兮归去途可通?
  • 中秋月在天 千古照人间 看尽红尘戏 月缺月又圆
  • 月落霜天白染松 盘坐西楼静如钟 静思勾心有几许 谁敢舍弃轻如鸿
  • 留意在花间 风回叶飘旋 边沾水上彩 触景生依恋
评论