related article
  • 秋风萧瑟落叶飘, 夕阳没山寒鸦噪。 赤红褪尽黄花艳, 剥极必复天理昭。
  • 花开花落花又落, 月盈月缺月再缺。 今日之事明日做, 日复一日永蹉跎。
  • 身居闹市不染侵, 心清意正功炼身。 胸怀坦荡溶法道, 一思一念铸金魂。
  • 一方口罩一方舟 一点五米万般愁 末日洪水载浮沉 无语问天任漂流
  • 高楼独倚望天涯, 往事如烟细细查。 窗牖反光楼影树, 碧枝疑绽国槐花。
  • 花浮月影起薄烟 桂影婆娑香浸远 千载多少功名事 万古一夜一婵娟
  • 心如日月皎然光 昂首天地情意长 凝眸澄净亦深邃 掩映翠微自芬芳
  • 抽刀断水水更流, 水能载舟亦覆舟。 以柔克刚誉千古, 涤垢荡污好身手。
  • 风清云初定, 古道盖松荫。 源上磨石澈, 游鱼戏密寻。
  • 深林万绿一树红 跳跃羊儿舞春风 洗淬豆衣芳心焙 人生浓淡此杯中
评论