related article
  • 旭日冉冉东升 风来浪涌几重 飞鹰盘旋不倦 青山苍翠云横
  • 万缕夕霞一林花, 海风逐浪向天涯。 红尘辗转千古戏, 问君可记天上家?
  • 青史板荡,岁月峥嵘。 红尘辗转,沧桑迷中。 法缘万古,得法新生。
  • 每每忆起大唐,珠泪浸湿衣裳 徜徉长安古道,神思穿越时光 丹凤苦等王归,骊山翘首盼望 秦川一草一木,无不思盼秦王
  • 万古辗转岁月飞 青史风云谱壮悲 法光耀,神路追 一路浩歌新宇归
  • 缘起缘灭一线牵 花谢花开何曾断 千载轮回苦寻觅 只为今朝法梦圆
  • 我有一壶酒 聊以慰心魂 举杯邀月舞 放歌穿云深 凡间今朝客 瑶台昔日君 末劫使命重 义胆赴红尘
  • 天谴频频为哪般 残壁江山灾沦陷 南国冰雹未消尽 北方大雪飘满天 大地摇摇复警示 瘟疫方归复又还 山河呜咽陈冤情 神佛目睹泪不干
  • 崖前须止步 莫被罂花误 进则万丈渊 回头是归路
  • 皎皎明月照九州 幽幽览尽古今愁 盛世罗马今何在 残垣断壁埋荒丘
评论